سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مزایای مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری

مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می تواند آن رااز همسر خود بگیرد. بر اساس قانون مرد ملزم به پرداخت مهریه همسر خویش با هر استطاعت مالی است. مهریه را می توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد. در صورت جدایی زن و مرد، زن متحل خسارت بیشتری می شود و مرد طبق استعداد فیزیکی خوبش از توانایی بیشتری برخوردار است. و به نسبت از نظر مادی کمتر آسیب میبیند، لذا مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ای برای تامین زندگی آینده اوست. در انحصار وارثت نیز پیش از هر موضوعی باید مهریه زن پرداخت شود، اما اگر مهریه زن بیش از اموال همسر متوفی باشد تمامی اموال او به عنوان مهریه به زن تعلق می یابد.

مزایای مطالبه مهریه توسط وکیل مهریه

مدت زمان مطالبه مهریه از ابتدا تا انتهای پرونده کمتر می باشد به صورتی که به اطاله دادرسی کمترمی انجامد.

برای شناسابی اموال وکیل می تواند به سرعت اموال را توقیف کند.در صورتی که مرد پرداخت نکرد می توان جلب او را گرفت. برای جلب، نیز در صورت حضور وکیل دادگستری نیازی به حضور زن نیست.

 

آیا شرطی وجود دارد که مانع مطالبه مهریه شود

پاسخ وکیل :تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد حتی اگر خیانت و ارتباط زنای وی مشخص شود. فقط در یک صورت و اینکه طلاق خلع صادر شود و خودش آن را به مرد ببخشد.