سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مراحل درخواست طلاق از طرف زن مشاوره با وکیل طلاق

مراحل درخواست طلاق از طرف زن مشاوره با وکیل طلاق، طلاق مساله ای است که انجام ان نیاز به وکیل مجرب دارد. گرچه درخواست طلاق از طرف مرد نسبت به درخواست طلاق از طرف زوجه دشواری کمتری دارد اما در هر طلاق شرایط حاکم بر ان نتیجه را تعیین میکند. پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی زوجه و نیز حضانت فرزندان مسائلی است که راه حل انها در طلاق نیاز به یک وکیل طلاق دارد. اما طلاق از جانب زوجه بسیار دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر نیاز به صبر دارد و ممکن است بدون حضور وکیل گاهی به نتیجه نرسد.

مراحل درخواست طلاق از طرف زن مشاوره با وکیل طلاق

وکیل طلاق از طرف زوجه 09121404305

قانون مدنی موجباتی برای طلاق به درخواست زن مقرر شده است
که مبتنی بر فقه اسلامی است .
موجبات مقرره عبارت است از موارد زیر :

1. خودداری و عجز شوهر از دادن نفقه

در صورتی که مرد از دادن نفقه به زوجه استنکاف کند
و یا  در صورتی که قاضی حکم به الزام نفقه داده باشد
ولی او از دادن نفقه امتناع کند
زن میتواند برای دادخواست طلاق و تقاضای آن مراجعه نموده
و قاضی شوهر را اجبار به طلاق نماید .
پیشنهاد ما به شما این است که در صورت تصمیم به طلاق و پیگیری پرونده خود از یک وکیل طلاق که در این زمینه تخصص لازم را داراست کمک بگیرید .

2.عسروحرج

طبق قانون مدنی در صورتی که شرایط زندگی مشترک و ادامه آن برای زوجه مشکل بوده
و بسیار سخت باشد که مصادیق آن در قانون مطرح شده است.

در این شرایط که به آن عسروحرج می‌گویند
زوجه میتواند دادخواست طلاق خود را مطرح نموده
و قاضی مرد را مکلف به طلاق نماید .

رای مشاوره با مشاورین و وکلای موسسه ما میتوانید
با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نموده
و از ما مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید .

مصادیق عسر و حرج در قانون عبارت است از :

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج ؛

حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2- اعتیاد زوج

به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

3- محکومیت قطعی زوج به حبس

پنج سال یا بیشتر .

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر

زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5-ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج

روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

  1. وکالت در طلاق

وکالت زن در طلاق ممکن است
ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد
و چنین شرایطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است .

این وکالت می‌تواند به صورت بلاعزل داده شود
که طبق آن زن بتواند تمام مراحل طلاق را بدون حضور شوهر طی کرده
و دادخواست طلاق خود را به نتیجه برساند .

پیشنهاد ما به شما این است که در صورت تصمیم به طلاق و پیگیری پرونده خود از یک وکیل طلاق
که در این زمینه تخصص لازم را داراست کمک بگیرید .

شماره تماس وکیل:09121404305

<iframe src="https://mihanvideo.com/embed/z5U3g/?autoplay=0&loop=0" width="650" height="380" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>