سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حضانت فرزند با کیست مشاوره با وکیل طلاق

حضانت فرزند با کیست مشاوره با وکیل طلاق، حضانت فرزند مساله ای است که هنگام طلاق زوجین یا فوت شوهر پر رنگ میشود. ریاست خانواده و حضانت فرزندان تا زمانیکه پدر زنده است با پدر میباشد. اما این مساله هنگام طلاق زوجین و با توجه به مصلحت کودک قابل بحث است. برای دریافتن این موضوع ضمن مراجعه به قانون حمایت خانواده میتوان از یک وکیل طلاق مجرب نیز بهره گرفت. وکیل قادر است با توجه به شرایط موکل، مصلحت طفل و نیز اسناد و مدارک موجود شما را راهنمایی و در مرجع قضایی همراهی کند.

حضانت فرزند با کیست مشاوره با وکیل طلاق

شرایط حضانت فرزند مشترک

حضانت چیست؟ موارد سلب حضانت کدامند؟

در قانون تعریفی از حضانت ارائه نشده است. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است.

توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است.

حضانت یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی آن را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است.

تکلیف و اجبار والدین

مطابق ماده 1172 قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است
هیچ کدام از ابوین حق ندارند
در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است
از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری
یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست
الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد
|حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

دادگاه می تواند کسی را حضانت به عهده اوست
در صورت استنکاف الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند

ماده 40 قانون حمایت خانواده نیز مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه نگهداری مقرر کرده است.

ماده 40 قانون حمایت از خانواده  هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند
یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،
حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده 54 قانون حمایت از خانواده:

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند
یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود،
برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت
و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

درصورت تمایل میتوانید موضوعات خود را با وکیل مهریه و وکیل طلاق در میان بگذارید .

سلب حضانت (موارد زوال حق حضانت)

ماده 1170 قانون مدنی :
اگر مادر درمدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

پس جنون یا شوهر کردن مادر (ازدواج مجدد) موجب سلب حضانت است

ماده 1173 قانون مدنی:
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست،
صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد،
محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی
هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بدانداتخاذ کند.

مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را به شرح ذیل وکیل موسسه بیان میدارد.

  • اعتیاد زیان آور به الکل, مواد مخدر و قمار.
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

 

موضوعات مطرح شده را می توانید با وکیل طلاق درمیان گذاشته و در صورت تمایل پرونده را به وی واگذار نمایید.

شماره تماس وکیل:09121404305

<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class="embed-container"><iframe src="https://www.mp4.ir/embed?Watch=140960-579475875" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>