سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حقوق زن در طلاق از طرف زن چیست مشاوره با وکیل طلاق

حقوق زن در طلاق از طرف زن چیست مشاوره با وکیل طلاق، بر اساس قانون طلاق دادن حق مرد است. وی بدون هیچ دلیلی و در هر زمان قادر است زن را طلاق دهد و مخالفت زن در این خصوص تاثیری ندارد. تنها مرد موظف است در این هنگام تمام حقوق مالی زوجه را تسویه نماید. اما زمانی که زن درخواست طلاق داشته باشد باید شرایطی لحاظ شود و حقوق و تکالیف زوج و زوجه دچار تغییراتی میشود که وکیل طلاق در ین مقاله به ان پرداخته است. در صورت وجود هرگونه ابهام میتوانید با وکیل موسسه در ارتباط باشید.

حقوق زن در طلاق از طرف زن چیست مشاوره با وکیل طلاق

تکلیف حقوق مالی زوجه در صورتیکه درخواست طلاق نماید

حق طلاق در قانون برای مرد در نظر گرفته شده است.
اما زن در چه مواردی میتواند درخواست طلاق نماید
و در نهایت از چه حقوقی برخوردار خواهد بود.
برای اگاهی از این سوالات میتوانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.
در صورتی که با ابهامی روبرو شدید از وکیل طلاق یا وکیل مهریه موسسه راهنمایی دریافت کنید.

تکلیف حقوق مالی زوجه در صورتیکه درخواست طلاق نماید

در چه مواردی زن میتواند درخواست طلاق نماید

 • در موارد عسر و حرج و اثبات ان زوج ملزم به طلاق است
 • حرج ترک زندگی
 • ابتلا به مواد مخدر و مشروبات الکی بصورت غیر قابل ترک
 • در مواردی که زوج محکوم به حبس بیش از 5 سال
 • ضرب و شتم غیر قابل تحمل
 • ابتلا به بیماریهای صعب العلاج
 • ناتوانی جنسی
 • بچه دار نشدن
 • ازدواج مجدد دائم بدون رضایت همسر اول
 • سوء معاشرت با زوجه

خیانت زوج میتواند از موارد سوء معاشرت باشد.
البته صرف ادعای وجود رابطه خارج از ازدواج نمیتواند موجب صدور حکم طلاق برای زوجه باشد.

بلکه ابتدا زوجه باید در دادگاه کیفری وجود رابطه نامشروع را اثبات کند
سپس با استناد به حکم دادگاه کیفری به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای طلاق خود را مطرح کند.

البته با این  شرایط همراهی وکیل طلاق  در این گونه پرونده ها  می تواند  بسیار موثر و مثمر ثمر باشد  .

اگر زن درخواست طلاق کند مهریه ساقط میشود؟

مهریه دین مرد به زن محسوب میشود.
و اگر عند المطالبه باشد در هر زمانی که زن اراده کند
باید به او پرداخت شود. مطالبه مهریه منوط به درخواست طلاق نیست و حتی زمانی که زوجین در صلح باشند
زوجه میتواند مهریه را مطالبه کند.
بنابراین در زمان تقاضای طلاق نیز میتواند مهریه را مطالبه نماید.

اما از ان جا که طلاق حق مرد محسوب میشود
و زوجه جز در موارد مشخص قانونی نمیتواند تقاضای طلاق کند
بنابراین در غیر موارد مذکور تقاضای طلاق از جانب زوجه روندی طولانی خواهد داشت وحتی ممکن است
دادگاه چنین حکمی را صادر نکند.
به همین علت اغلب توصیه میشود زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را در قبال طلاق به همسر بذل کند.
تا دادگاه عسر و حرج زوجه و جدیت او در طلاق را احراز کند.

توصیه دیگر وکیل این است که رضایت همسر را جلب کرده و طلاق توافقی حاصل شود.

اگر زن درخواست طلاق کند چگونه میتواند نفقه را دریافت کند؟

به محض انعقاد عقد نکاح دائم پرداخت نفقه زوجه بر زوج واجب میشود.
اما دریافت نفقه منوط به تمکین زوجه اعم از تمکین عام و خاص است.
حال اگر زوجه در جریان اختلافات و درخواست طلاق منزل را ترک نماید
زوج میتواند به استناد عدم تمکین از پرداخت نفقه امتناع کرده و حتی دادخواست الزام به تمکین را طرح نماید.

اگر با وجود حکم دادگاه مبنی بر تمکین زوجه، وی همچنان از تمکین امتناع نماید زوج قادر است
از دادگاه تقاضای تجویز ازدواج مجدد نماید.
دادگاه نیز با بررسی شرایط و ادله موجود ممکن است حکم ازدواج مجدد را صادر نماید.

ادعای اعسار زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه:

 • اگر زوج در پرداخت نفقه ادعای اعسار نماید
  این خود میتواند دلیلی برای درخواست طلاق از جانب زوجه باشد.
 • اگر زوج در پرداخت مهریه ادعای اعسار نماید زوجه باید تمکن زوج را اثبات نماید.
  در صورتیکه زوجه نتواند تمکن زوج را اثبات نماید دادگاه بر اساس درامد وی حدود یک سوم تا نصف در امد وی را به عنوان مهریه برای زوجه در نظر میگیرد
  که باید بصورت اقساط پرداخت شود.
  البته زوج همچنان میتواند به این حکم اعتراض کند تا مبلغی کمتر در اقساط پرداخت نماید.
 • شماره تماس وکیل: 09121404305
 • <iframe src="https://mihanvideo.com/embed/tME4b/?autoplay=0&loop=0" width="650" height="380" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>