سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شروط 12 گانه سند ازدواج مشاوره با وکیل طلاق

شروط 12 گانه سند ازدواج مشاوره با وکیل طلاق، ازدواج نیز همچون سایر قراردادهای حقوقی دارای مفاد یا شروطی است که زوجین با توجه به انها سند ازدواج را امضا میکنند. این شروط بصورت پیش فرض در سند ازدواج امده است. البته افزودن شروط دیگر مانعی ندارد. در صورتیکه پس از امضا و ازدواج هرکدام از ان شروط محقق شود یا از انها امتناع شود هر یک از زوجین میتواند با استناد به ان و به کمک وکیل طلاق درخواست طلاق داشته باشد. در این مقاله به موضوع شروط 12 گانه ضمن عقد اشاره شده است.

شروط 12 گانه سند ازدواج مشاوره با وکیل طلاق

شروط ضمن عقد ازدواج چیست و انواع آن

شروط ضمن ازدواج که طبق دفترچه ازدواج? به زن اجازہ طلاق می دهدبه شرح ذیل می باشد که وکیل  خانواده به آن می پردازد:

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند
که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت
که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانوادہ حاضر شدہ و تقاضای طلاق نماید.

در ادامه این مطلب با مشاوره از وکیل تخصصی حوزه خانواده به بررسی شروط ضمن ازدواج و عقد می پردازیم

الف – در عقد نامه‌ها آمدہ است:

ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاہ طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد
و طبق تشخیص دادگاہ تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود،
زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آوردہ است
طبق نظر دادگاہ بلاعوض به زوجه منتقل ?ندکه همان شرط تنصیف می باشد.

ب-  ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد

که زن در صورت تحقق شرایطی ، از ناحیه مرد و?یل است
خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاہ مراجعه کند
و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق ?ندکه وکیل طلاق با عنوان وکالت درطلاق از آن نام می برد .

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12شرط:

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12شرط است
که به آن شروط دوازدہ گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

1- زن می‌تواند از دادگاہ تقاضای صدور طلاق کند،
در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6ماہ.

2- دومین شرط ذکر شدہ در عقدنامه  که به زن اجازہ طلاق می‌دهد،
بدرفتاری زوج است بہ حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند
وموجب عسروحرج خانم را فراهم آورد.

3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد،
بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است
در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانے که امکان فسخ وجود ندارد.

5-پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به ?اری است
که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5سال حبس یا بیشتر،
|یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5سال بازداشت شود|
یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود
و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است
که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

سایر شروط ضمن  عقد

7-ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاہ به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد
و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند
مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد،
فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد.
چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه  ترک کند
یا اینکه 6ماہ متوالی بدون عذر موجه غیبت کند،
زن می‌تواند با مراجعه به دادگاہ و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

9- از جمله مواردی که  دادگاہ تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد
و در عقدنامه نیز ذکر شدہ، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است
که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد
تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاہ است.

10-دهمین شرط از شروط دوازدہ گانه عقد نکاح،
بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است
که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

11-همچنین چنانچه  زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماہ پس از مراجعه زوجه به دادگاہ پیدا نشود
نیز دادگاہ حکم طلاق را صادر می‌کند.

12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند
و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد،
ازدواج مجدد مرد بدون اجازہ همسر است
که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 

زن علاوہ بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند،
حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

قبل از هر امضا و قراردادی بامشاوران موسسه حق ستان مشورت نمایید
چرا که حضور وکیل حاذق میتواند این مسیر را آسانتر نماید.

شماره تماس وکیل: 09121404305

<div style="position:relative;display:block;height:0;padding:0;padding-bottom:56.25%;"><iframe src="https://www.namasha.com/embed/9TU1ZVjQ" style="position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div>