سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین وکیل مهریه شرق تهران مشاوره با وکیل مهریه

بهترین وکیل مهریه شرق تهران مشاوره با وکیل مهریه، مطالبه مهریه به عنوان یکی از حقوقی مالی زوجه بهتر است با کمک یک وکیل مهریه انجام شود. بویژه اگر زوجه قصد طلاق داشته باشد مراجعه به وکیل ضرورت می یابد چرا که زوج از پرداخت مهریه امتناع میکند و به پرداخت مهریه و طلاق دادن همزمان راضی نمیشود. بلکه سعی میکند با طلاق ندادن راهی برای عدم پرداخت مهریه پیدا کند. بنابراین زوجه در دشواری قرار خواهد گرفت و به کمک وکیل نیاز خواهد داشت. برای یافتن وکیل خوب میتوانید مقاله زیر را تا انتها مطالعه نموده و از طریق شماره های درج شده با وکیل در تماس باشید.

بهترین وکیل مهریه شرق تهران مشاوره با وکیل مهریه

وکیل مهریه مشاوره رایگان

مهریه از حقوق مالی زوجه که به محض انعقاد نکاح مالک ان میشود.
در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد در هر زمان پس از عقد نکاح میتواند ان را مطالبه کند.
گاهی نیز ممکن است مهریه تعیین نشود.
با توجه به اینکه نکاح منعقده موقت یا دائم باشد عدم تعیین مهریه پیامدهای متفاوتی خواهد داشت.
در این خصوص میتوانید ضمن مطالعه متن زیر با وکیل مهریه موسسه حق پارسیان در ارتباط باشید.
در این موسسه، مشاوره تلفنی بصورت رایگان انجام میشود
و در صورت نیاز یا تمایل شما در جلسات حضوری نیز وکیل مهریه به شما مشاوره حقوقی ارائه خواهد داد
و شما میتوانید پرونده مهریه یا طلاق خود را به ایشان واگذار نمایید.

وکیل مهریه مشاوره رایگان

عدم تعیین مهریه در نکاح دائم:

زمانی که مهر در عقد نکاح تعیین شده باشد ان را مهرالمسمی می نامند.
تعیین مهریه بعد از عقد نکاح ایرادی ندارد. حال اگر این مهریه تعیین نشده باشد
میتوان با توجه به شرایط مهرالمثل یا مهرالمتعه را  به زوجه پرداخت نمود.

مهرالمثل مهریه ای است که میزان ان بر اساس شرایط زن تعیین میشود.
به عنوان مثال شرایط اجتماعی، سن، شرایط خانوادگی، حیثیت، وضعیت او نسبت به اقارب و خویشان و سایر موارد در تعیین مهرالمثل اهمیت دارند.
برای اطلاع از جزیئات بیشتر میتوانید با وکیل مهریه در ارتباط باشید.

در شرایط زیر مهرالمثل تعیین میشود:

  • وقوع نزدیکی میان زوجین قبل از تعیین مهریه و عدم تعیین مهریه در عقد نکاح
  • شرط بر عدم تعیین مهر، وقوع نزدیکی میان زوجین قبل از توافق بر تعیین مهریه
  • بطلان مهرالمسمی به جهاتی همچون عدم مالیت داشتن داشتن مهریه
  • وقوع نزدیکی میان زوجین در حالیکه نکاح باطل است و زن نسبت به فساد نکاح جاهل

پرداخت مهرالمتعه کمی متفاوت با مهرالمثل است.
این نوع مهریه زمانی قابل مطالبه است که زوج پس از نکاح و قبل ازدخول، زوجه را طلاق دهد.
بنابراین اگر مهریه در عقد نکاح تعیین نشده باشد
اما زوجین پیش از نزدیکی طلاق بگیرند زوجه مستحق مهرالمتعه است .
زوجین میتوانند برای این موضوع به یک وکیل مهریه مجرب مراجعه کنند.

عدم تعیین مهریه در نکاح موقت:

تعیین مهریه در نکاح منقطع بر خلاف نکاح دائم از شرایط اساسی ان محسوب میشود.
در صورتیکه مهریه در نکاح موقت تعیین نشود نکاح باطل خواهد بود.

همچنین پرداخت مهریه در این نکاح منوط به وقوع نزدیکی میان زوجین نیست.
به عبارت دیگر زوجه حتی در صورت عدم نزدیکی مستحق تمام مهریه است.
تنها اگر زوج قبل از نزدیکی مابقی مدت نکاح را بذل کند
زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل مهریه موسسه در تماس باشید.

شماره تماس وکیل: 09121404305

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fArhU/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>