سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دادگاه صالح برای طرح دعوای تمکین مشاوره با وکیل طلاق

دادگاه صالح برای طرح دعوای تمکین مشاوره با وکیل طلاق، زمانی که زوجین به نکاح یکدیگر در می ایند نسبت به هم تکالیفی دارند. انجام یا  ترک این تکالیف بر حقوق انها نیز موثر است. تمکین یکی از تکالیف قانونی زوجه است که در قبال ترک ان از برخی حقوق مالی خویش محروم میشود. و زوج میتواند علیه وی در دادگاه خانواده طرح دعوا کند. هرر یک از زوجین در این راه میتوانند از مشاوره و راهنمایی وکیل طلاق یا وکیل مهریه برخوردار شوند.

 

دادگاه صالح برای طرح دعوای تمکین مشاوره با وکیل طلاق

هر آنچه درمورد تمکین باید بدانید

در عرف جامعه تمکین عبارت است از اطاعت خانم از خواسته‌های همسرش.
هم چنین معنای تمکین در لغت تن در دادن یا مالک گردانیدن است.
اما معنای آن در علم حقوق برگرفته از فقه است؛
که به دو قسمت تقسیم می شود:

? معنای عام

تمکین عام به معنای
1.خوش رفتاری زوجین با یکدیگر
2. اطاعت از خواسته‌های مشروع که زوجین از یکدیگر دارند
3‌. رعایت آرایستگی و آرایش خود برای همسربا توجه به شرایط زندگی .

? البته باید توجه داشت که امر تمکین تنها به زوجه مربوط نخواهد شد
و زوج هم باید به آن توجه داشته باشد .

?اگر مرد توقعات نامعقول و نامشروعی را از همسرش داشته باشد
زن  مکلف به اطاعت از شوهر نخواهد بود

? معنای خاص

در عالم حقوق تمکین خاص به معنای رابطه ی خاص زوجیت و زندگی زناشویی است .

مفهوم نشوز و شقاق در حقوق

نشوز به معنای عدم تمکین است
و اگر زوجه بدون هیچ‌گونه مانعِ شرعی از انجام تکالیف در رابطه زوجیت ممانعت ورزد،
مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
به زنی که از همسرش تمکین نمی کند ناشزه می گویند .

منظور از شقاق چیست ؟

وقتی حالت نشوز از جانب دو طرف (زوج و زوجه) اعمال می شود به این حالت شقاق گفته می شود

تااللهلا?
طبق قانون اگر زنی ناشزه باشد این وضعیت به مهریه ی او ارتباطی نخواهد داشت
و زن مستحق دریافت مهریه خواهد بود .
در صورت وجود ابهام در این مورد می توانید با مشاوران حقوقی  موسسه ما ارتباط بگیرید
و اگر برای همراهی خود در روند دادرسی نیاز به یک مدافع دارید
از یک وکیل طلاق یا خانواده که در این زمینه تبحر لازم را داراست کمک بگیرید.

?زوجه می تواند تا وقتی که مهریه ی خود را دریافت نکرده است
از تمکین خودداری نماید به شرط این که مهریه ی او عندالمطالبه باشد .

الزام به تمکین از سوی زوج

زوج در صورت عدم تمکین زن باید دادخواستی را  بر مبنای الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت زوجه ثبت کند
البته بیشتر اوقات مرد اظهارنامه ای پر می کند
که توسط آن زن را دعوت به تمکین و بازگشت به خانه می کند.

الزام به تمکین از سوی زوجه

طبق ماده 1103 قانون مدنی
(زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند)
پس  می توان نتیجه گرفت که در صورتیکه مرد به تکالیف زناشویی خود نپردازد
یا در انجام تکالیفی که بر آن وظیفه دارد  کوتاهی کند
الزام به تمکین توسط زن قابل پیگیری است
که در صورت عدم تمکین مرد زن می تواند تقاضای طلاق کند.

برای طرح شکایت و پیگیری پرونده خود می توانید
از یک وکیل طلاق یا مهریه که دارای تجربه و تخصص در موضوع خانواده است استفاده نمایید.

شماره تماس وکیل: 09121404305

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Ii01T/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>