سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در چه شرایطی اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد مشاوره با وکیل مهریه

در چه شرایطی اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد مشاوره با وکیل مهریه، زمانی که مساله جدایی زوجین مطرح میشود مسائلی چون مهریه و نفقه نیز همزمان طرح یگرد. اما انچه که اغلب از ان بی اطلاع هستند اجرت المثل ایام زوجیت است که در قانون نیز راجع به ان صحبت شده است اما برخی به علت نا اگاهی و یا اهمیت زیاد مهریه و نفقه، اجرت المثل را نادیده میگیرند. در حالیکه با مراجعه به وکیل مهریه میتوانید راجع به این مورد نیز اطلاعات بیشتر کسب نموده و در صورتیکه مشمول ان باشید با راهنمایی و کمک وکیل میتوانید رای دادگاه را در این خصوص کسب کنید.

در چه شرایطی اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد مشاوره با وکیل مهریه

وکیل مهریه و اجرت المثل در دوران زوجیت

در قانون و شرع برای زن و مرد وظایف مشخصی تبیین شده است
مثل تمکین عام و خاص برای زن اما می توان گفت در عرف زنان مجبور به انجام اموری در منزل هستند
که در قانون و شرع وظیفه ان ها تلقی نشده است
از این رو این حق به زوجه عطا شده است
تا در صورت تمایل دستمزدی در قبال انجام این امور مطالبه نماید .

وکیل مهریه و اجرت المثل در خصوص پرونده های  حقوقی  راحتر می تواند به شما مشاوره داشته باشد  .

منظور از اجرت المثل چیست؟

اگر در مورد مبلغ اجرت المثل خود با همسرتان توافق ندارید
می توانید با ارائه دادخواست به دادگاه آن را پیگیری کنید
و برای اطلاع از چگونگی ارائه و … می توانید با شماره وکیل تماس حاصل فرمایید.

تبصره ماده 336 قانون مدنی:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد،
به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد
و برای دادگاه نیز ثابت شود،
دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید

اجرت‌المثل با احراز شرایط توسط دادگاه یکی از حقوق ویژه‌ای است
که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است

شرایط لازم برای مطالبه اجرت المثل زن :

1.زوجه (زن) باید ثابت کند
که در منزل کارهایی را انجام داده
که وظیفه او نبوده است .

2. به دستور شوهر اقدام به این کارها کرده است .

.3ثالثا قصد اینکه به صورت رایگان باشد نداشته است

اگر درخواست طلاق از طرف مرد داده شود
مطالبه اجرت المثل توسط زوجه چگونه خواهد بود؟

وقتی مرد دادخواست مطرح می کند در صورتی که زوجه رضایت نداشته باشد
در جلسه دادگاه به صرف درخواست زوجه دادگاه قرار کارشناسی اجرت المثل صادر می کند.
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌ المثل ایام زناشویی نیز شامل پارامترهای خاصی است
که کارشناسان با دقت نسبت به تعیین میزان اجرت المثل زوجه رسیدگی می‌کنند.
به عنوان نمونه زنان شاغل در خارج از منزل طبیعتا از اجرت المثل کمتری نسبت به زنان خانه دار برخوردار خواهند بود
یا تحصیلات زن نیز مساله مهم دیگر در این مورد است
که در اجرت المثل ایام زوجیت نیز موثر است
برای مثال دستمزد یک روان شناس با تحصیلات فوق لیسانس بسیار بیش از دستمزد روان شناسی
با تحصیلات لیسانس است .
شغل پدر و محل زندگی در زمان مجردی هم از مولفه های مهم در تعیین اجرت المثل هستند.
برای اگاهی بیشتر در این مورد می توانید از یک وکیل مهریه یا وکیل طلاق کمک بگیرید.

 

 09121404305  – 02177494347

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ZtGJ5/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>