سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شرایط حضانت فرزند به مادر چیست؟

حضانت در لغت به معنی پروراندن است. حضانت با ولایت خاص که پدر دارد متفاوت است. اگر این حق به مادر داده شود ولایت داشتن پدر هنوز درجایگاه خود محفوظ است.

شرایط سپردن فرزند به مادر

درصورت اقامه دعوی ، سپردن فرزند به مادر پس ازتایید اخلاقی و روانی وی صورت می پذیرد. و این درحالی است که حتما خرج و مخارج کودک که نزد مادر است،توسط پدر پرداخت گردد. با توجه به ماده 1198 قانون مدنی نفقه اولاد با پدر است ودر صورت نبودن پدر، حال چه فوت شده یااستطاعت مالی نداشته باشد به عهده پدر بزرگ یعنی اجداد پدری می باشد.

شاهکار قانون مدنی بعد از اصلاح ماده1169قانون مدنی

واگذاری فرزند پسر علاوه بر دختر تا سن هفت سالگی شاید بتوان گفت موثرترین تصمیمی بود که به دلیل وابستگی شدید مادر به کودکانش از سوی قانونگذار تدوین شد. در ماده 1169 سابق فرزند پسر درصورت جدایی والدین ازهم فقط تا دوسالگی نزد مادر بود.

راه حل قانونی از نظر وکیل برای سلب حضانت از پدر

به استناد ماده1168 قانون مدنی حضانت برای طرفین یعنی والدین کودک هم حق است و هم تکلیف، همانطور که گفتیم گاهی مواقع به اجبار فرزند باید نزد پدر یا مادر باشد که هنوز از هم به صورت قانونی جدا نشده اند.
ماده 1173 قانون مدنی می گوید هروقت در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، دادگاه می تواندبه تقاضای درخواست کننده، قیم، یارئیس حوزه قضایی هر تصمیمی مقتضی بداند، اتخاذ کند.

تصویب مواد قانونی دیگر به حمایت از فرزندان

با تصویب ماده 45 قانون حمایت خانواده و ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه بهره کشی، قاچاق و انجام اعمال ممنوع شده توسط این قشرحساس و سازنده جامعه ایده آل به شدت محکوم شد.

حضانت میتواند از طرف زوج یا زوجه اقدام گردد و فرزند تا سن7سالگی تحت حضانت مادر و بعد از آن تا9 سالگی دختر و تا 15سالگی پسر تحت حضانت پدر می باشد و دختر پس از 9سالگی از تحت حضانت خارج و اختیار دارد نزد پدر یا مادر بماند.
البته بازهم به تشخیص دادگاه است که دختر یا پسر پس از سن 7سالگی نزد مادر باشند یا پدر.

چرا همین الان با یک وکیل طلاق تماس نمیگیرید و از مشاوره رایگان استفاده نمیکنید؟