سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه های دعوای حقوقی در ایران

دعوای حقوقی دعوایی است که مرتبط با حقوق افراد وجبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. که به دو دسته اموال واشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت، حقوق افراد براموالشان، قرارداد خرید و فروش، رهن، اجاره، امور مربوط به ارث وصیت بحث می شود ولیکن موضوع صحبت ما خانواده می باشد و مرتبط با امور شخصی ومسائل اشخاص شمرده شده است. به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور ودعواهای خانوادگی بناگذاری شده ومطابق ماده 4قانون حمایت خانواده، اموری از قبیل نامزدی، خسارت ناشی از برهم زدن عقددائم، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه،  مهریه، نفقه، تمکین، نشوز، طلاق، نشوز، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، بذل مدت وانقضای آن، ولایت قهری، قیمومت، امور راجع به مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییرجنسیت، می بایست به دلیل حفظ کیان خانواده و با رعایت صلاحیت محلی به دادگاه خانواده مراجعه نمود.

 

چرا همین الان با یک وکیل طلاق عالی به صورت رایگان مشورت نمیکنید؟

مهم این که دعاوی مالی مرتبط با خانواده که تا سقف بیست میلیون تومان است در شورای حل اختلاف مطرح می شود. لذا یک نمونه رای صادره از دادگاه خانواده  شما هموطنان محترم را آگاه می نماید که  در پرونده های ارجاع شده به شعبه چگونه رای صادر می نماید. خواهان زوجه/زن به طرفیت خوانده زوج/مرد، دادخواستی با خواسته دریافت نفقه را ارائه می دهد وقاضی دادگاه علیرغم ین مطلب که زوج می گوید ما در مرحله عقد هستیم و توافقنامه و شاهد داریم که متعهد شدیم که زوجه دو سال دوشیزه در منزل پدر بماند و پس از دو سال ازدواج کنیم، وی را محکوم به پرداخت نفقه در حق زوجه نمودوپس از اعتراض خوانده(زوج) و تبادل لایحه های ایشان، پرونده در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرارگرفت و شعبه ای که پرونده به آنجا ارجاع شده بود حکم را نقض نمود واعلام نموده دلیل توافقنامه موجود و اقرارضمنی طرفین، شروع زندگی مشترک دوسال بعد بوده و زوجه استقاق نفقه را ندارد و رای مطابق ماده  358آئین دادرسی مدنی قطعی است.

شما میتوانید همین الان با یک وکیل در ارتباط باشید و از تماس تلفنی رایگان استفاده کنید.

  • 09121404305